Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn xin trân trọng thông báo miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho tất cả các dịch vụ y tế và thông tin cung cấp qua website benhvienhiemmuonsaigon.vn, ấn phẩm, và các kênh truyền thông khác của bệnh viện. Mục đích của văn bản này là để thông báo cho quý bệnh nhân và người thân hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của bệnh viện đối với các dịch vụ y tế được cung cấp.

1. Phạm vi áp dụng

Miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho tất cả các thông tin y tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở tư vấn, chẩn đoán, và điều trị mà Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn cung cấp qua các kênh trực tuyến và trực tiếp.

2. Thông tin y tế

Mọi thông tin y tế được cung cấp bởi Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế cho lời khuyên chuyên môn, chẩn đoán hoặc điều trị từ bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chuyên môn. Bệnh viện khuyến khích người bệnh tư vấn trực tiếp với các chuyên gia y tế để có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn nhất về tình trạng sức khỏe của mình.

3. Sử dụng thông tin

Người dùng có trách nhiệm tự xác minh tính chính xác và phù hợp của thông tin y tế mà họ thu thập từ Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn trước khi đưa ra quyết định liên quan đến sức khỏe của bản thân. Bệnh viện không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào được thực hiện dựa trên thông tin y tế mà chúng tôi cung cấp.

4. Rủi ro khách quan

Y học là một lĩnh vực phức tạp nơi mà phản ứng của mỗi cá nhân đối với một liệu pháp có thể rất khác nhau. Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn không đảm bảo rằng bất kỳ điều trị nào sẽ phù hợp hoặc hiệu quả cho tất cả các cá nhân.

5. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Nội dung và các tài liệu liên quan đến y tế được cung cấp bởi Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn là tài sản của bệnh viện và được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng không đúng mục đích có thể dẫn đến việc vi phạm bản quyền.

6. Thay đổi thông tin

Thông tin y tế và các dịch vụ khác mà Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn cung cấp có thể được cập nhật hoặc thay đổi mà không cần thông báo trước. Bệnh viện không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do những thay đổi này.

Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn cam kết cung cấp thông tin và dịch vụ y tế chất lượng cao nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo quý bệnh nhân và người thân nên hiểu rõ các điều khoản này để có sự chuẩn bị tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của bệnh viện.

Trong mọi trường hợp, việc sử dụng dịch vụ y tế và thông tin từ Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn đều tuân thủ theo các điều khoản đã nêu trên để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho cả bệnh nhân và cơ sở y tế.