Chính sách bảo mật này được áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà Quý khách hàng cung cấp cho Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn thông qua website benhvienhiemmuonsaigon.vn của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng và cam kết thực hiện mọi biện pháp để bảo mật thông tin này một cách nghiêm ngặt.

1. Thông tin thu thập

Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn thu thập thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin y tế khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc tương tác trên website benhvienhiemmuonsaigon.vn của chúng tôi. Mục đích của việc thu thập thông tin là để cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ bệnh nhân một cách hiệu quả.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

Cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Liên hệ và giao tiếp với bạn về các dịch vụ bạn đã đăng ký, thông báo về các thay đổi dịch vụ hoặc các chính sách mới.

Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích để phát triển các dịch vụ mới hoặc cải tiến dịch vụ hiện có.

Đảm bảo an ninh mạng và ngăn ngừa gian lận.

3. Bảo vệ thông tin

Bệnh viện áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa, và các hệ thống bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Nhân viên và các đối tác của bệnh viện đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bệnh viện.

5. Quyền của người dùng

Quý khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình về việc sử dụng thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh được cung cấp trên website benhvienhiemmuonsaigon.vn

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách thức hoạt động và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng thường xuyên xem lại chính sách này để cập nhật thông tin mới.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cách thức thu thập và sử dụng thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn.

Chính sách bảo mật này là cam kết từ phía Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và duy trì sự tin cậy của bạn, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan.