Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

ThS. BS. Nguyễn Khánh Linh

ThS. BS. Nguyễn Khánh Linh

Giám đốc Chuyên môn

Bác sĩ Phan Nguyễn Hoàng Vân

BSCKI. Phan Nguyễn Hoàng Vân

Trưởng khoa Khám bệnh

Bác sĩ Tuấn Anh 3

BSCKI. Nguyễn Tuấn Anh

Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC